Minőség, garancia

A Hajdú Service Kft minőségpolitikája

A Hajdú Service Kft legfőbb célkitűzésének tekintjük az alaptevékenység keretében végzett tehergépjármű javítási, alkatrész eladási és márkaszerviz tevékenységek hazai és nemzetközi minőségi követelményeket egyaránt kiegészítő ellátását. Kötelességünknek érezzük, hogy partnereink igényeit a mindenkori szakszerűségi követelményeknek megfelelően:

 • a rendeltetési és felhasználói célokkal
 • a gyártó által előírt, a nemzetközi és hazai gyakorlatban alkalmazott módszerekkel, eljárásokkal
 • a törvényekkel, rendeletekkel, hatósági előírásokkal, illetve a vonatkozó nemzeti és nemzetközi szabványokkal, egyéb előírásokkal
 • az előírt és megkívánt környezetvédelmi, biztonsági követelményekkel

összhangban elégítsük ki, különös tekintettel a közlekedésbiztonságra.

Tevékenységeink keretében végzett feladatok minőségi követelményeinek kielégítése érdekében munkavállalóinkkal szemben alapkövetelmény a magas fokú képzettség, folyamatos megújulás, fogékonyság az új ismeretek, módszerek iránt.

A vezetőség elkötelezi magát a korszerű szakmai és minőségügyi ismeretek megszerzésének támogatására és biztosítására, a képzettségi szint folyamatos szintentartására, emelésére.

A felkészült munkavállalók és a megfelelő infrastruktúra mellett alkalmas berendezéseket biztosítunk, korszerű számítástechnikai rendszert alkalmazunk a kitűzött minőségi célok elérése érdekében.

Minden vezetői szinten elvárás, hogy tevékenységeink folyamatában érvényesüljön a minőségi szemlélet, a minőség iránti elkötelezettség és minőségi munkavégzés.

A vezetők kiemelten felelősek a Hajdú Service Kft. minőségpolitikájának, minőségügyi rendszerének, minőségirányítási tevékenységének megismertetéséért. Felelősek továbbá a minőségi előírások és követelmények betartásáért, valamint az elvárt minőséget befolyásoló hibák kivizsgálásáért, a megszüntetésük iránti intézkedések megtételéért.

Munkavállalóink kötelessége a megismert minőségügyi rendszerben a szabályozott folyamatok szerinti munkavégzés, a minőségi előírások és követelmények betartása.

Alvállalkozóink/beszállítóink kiválasztásánál, partneri kapcsolatainkban a minőségközpontú magatartás a szakmai felkészültség, a megfelelő minőségbiztosítás és minőségtanúsítás, határidőre történő teljesítés alapvető követelmények.

Cégünk a legmagasabb szakmai felkészültséggel, több évtizedes javítási gyakorlattal, gyári célszerszámok használatával garantálja a gyári technológia szerinti minőségi, szakszerű és gyors javítást, és a típusokra előírt karbantartási előírások elvégzését.

A szerviz által nyújtott szolgáltatások előnyei:

 • minimális állásidő, gyors javítás (alkatrész, szakember, információ, tapasztalat egy helyen, egy időben áll rendelkezésre)
 • garancia az elvégzett munkára és alkatrészre
 • költséghatékony
 • bizalmi viszony kialakulása Ön és szervize (szerelője) között

Mindez együttvéve már egy biztos háttér Önnek a sikeres piaci pozíciója eléréséhez, megtartásához.

Főbb referenciáink

 • Hajdú Volán Zrt
 • Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
 • Hajdú Gabona Zrt.
 • MUT Hungária Kft.
 • Magyar Közút Nonprofit Zrt.

És további, közel 1.200 elégedett ügyfél.